Обществен съвет

На 20.10.2016 г. се състоя общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите със задача избор на обществен съвет в СУ „Васил Левски“
Резултатите са следните:
1. Боряна Анатолиева Христова – 27 гласа – основен член
2. Виолина Николаева Найденова– 23 гласа – основен член
3. Вероника Тошкова Костова – 21 гласа – основен член
4. Добромир Пламенов Маринов – 21 гласа – основен член
5. Милен Иванов Петров – 19 гласа – основен член
6. Диана Василева Маринова-представител на Община Ябланица
7. Надя Павлинова Григорова-представител на работодателска организация
8. Валентина Иванов – 16 гласа – резервен член
9. Галина Василева Нинова – 15 гласа – резервен член

На своето първо заседание, основните членове избраха за председател на обществения съвет в СУ „Васил Левски“, г-жа Боряна Анатолиева Христова

Пожелаваме ползотворна работа на обществения съвет и благодарим на номинираните и избраните за желанието им да вложат време, сили и умения в полза на нашето училище!

 

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата