Директор - Владимир Николаев Василев
Зам. директор -
Цветелина Веселинова Вълчева
Педагогически съветник -
Добри Николаев Добрев
Информационно осигуряване -
Петко Якимов Петров

 

Настоятелство:
Председател: Ваня Славова Христова
Педагогически колектив - 38 учители, от тях 9 начални учители, 1 логопед, 9 възпитатели и 19 учители в прогимназиален и гимназиален етап.